StocksDNO ASADNO.OL

DNO.OL

DNO ASA

12.04 -0.92 (-7.10%)
Giá cung cấp bởi Xignite, Bằng NOK Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
12.03
B
12.10

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó12.04
Trong Ngày 11.98 - 12.76
Trong 52 Tuần 9.51 - 17.94
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.72M
Lợi nhuận trong 1 năm30.62%
Beta0.2935
Vốn hóa thị trường11.72B
Hệ số P/E4.24
Doanh thu12.09B
EPS2.8318
Cổ tức (Lợi suất)0.4 (3.32%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202229/06/202206/09/202213.0014.0015.0016.0017.0018.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Integrated Oil
Tổng Giám đốc Điều hành Bjorn Kenneth Dale, EMBA
Nhân viên 1,327

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của DNO ASA increased tính đến 49.16% và có tổng là 8.63B. Thu nhập ròng increased tính đến 165.14% đến 1.75B. Tài sản ròng increased tính đến 24.10% đến 8.98B và EPS increased từ -2.76 đến 1.80.
DNO.OL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
54.36%
Biên Lợi nhuận Ròng
33.32%
Biên Hoạt động
52.96%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.04%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
2.22B
3.46B
3B
3.4B
Lợi nhuận Gộp
977.23M
1.51B
N/A
1.98B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
936.92M
1.43B
N/A
1.95B
Thu nhập Ròng
270.82M
565.82M
1.24B
682.67M