StocksNOW IncDNOW

DNOW

NOW Inc

11.14 0.08 (0.72%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
11.14
B
11.17

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó11.06
Trong Ngày 10.74 - 11.15
Trong 52 Tuần 6.81 - 12.35
Khối lượng Trung bình (3 tháng)712.53K
Lợi nhuận trong 1 năm15.40%
Beta1.0655
Vốn hóa thị trường1.23B
Hệ số P/E27.3
Doanh thu1.74B
EPS0.4059
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Wholesale Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành David A. Cherechinsky
Nhân viên 2,350

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của NOW Inc increased tính đến 0.80% và có tổng là 1.63B. Thu nhập ròng increased tính đến 101.17% đến 5.00M. Tài sản ròng increased tính đến 1.86% đến 712.00M và EPS increased từ -3.90 đến 0.05.
DNOW- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
-5.94%
Biên Hoạt động
2.69%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-13.21%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
400M
439M
432M
473M
Lợi nhuận Gộp
85M
96M
101M
107M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
0
10M
10M
23M
Thu nhập Ròng
-2M
5M
12M
30M