StocksDow IncDOW

DOW

Dow Inc

51.65 0.12 (0.23%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
51.65
B
51.77

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó51.65
Trong Ngày 49.86 - 51.96
Trong 52 Tuần 11.00 - 71.77
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.7M
Lợi nhuận trong 1 năm-15.77%
Beta1.2295
Vốn hóa thị trường38.69B
Hệ số P/E5.79
Doanh thu58.35B
EPS9.1784
Cổ tức (Lợi suất)2.8 (5.42%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Chemicals Specialty
Tổng Giám đốc Điều hành James R. Fitterling
Nhân viên 35,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Dow Inc. increased tính đến 42.62% và có tổng là 54.97B. Thu nhập ròng increased tính đến 395.95% đến 6.37B. Tài sản ròng increased tính đến 44.09% đến 18.74B và EPS increased từ 1.64 đến 8.38.
DOW- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.67%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.39%
Biên Hoạt động
15.11%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.61%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
13.89B
14.84B
14.36B
15.26B
Lợi nhuận Gộp
3.06B
3.12B
2.47B
2.83B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.39B
2.51B
1.81B
2.12B
Thu nhập Ròng
1.92B
1.7B
1.75B
1.54B