Stocks-DOX-Amdocs Ltd

DOX Amdocs Ltd

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Amdocs Ltd giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
10.49B
Phạm vi trong ngày
89.18
-
90.18
Phạm vi 52 tuần
78.24
-
99.56
Khối lượng (3 tháng)
661.19K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
19.2
Doanh thu
4.95B

Tin tức mới nhất về Amdocs Ltd

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

27
T3
Không hưởng cổ tức
Nắm giữ trước 00:00 để ước tính. $0.48 cổ tức
26
T4
Chi Trả Cổ Tức
Chi trả ước tính: $0.48 mỗi cổ phiếu
15
T5
Báo Cáo Thu Nhập
Q2 2024
Sau khi thị trường đóng cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
104.17

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
62
Rất cao
Ngành 
Trung bình 51 
71
Môi trường
62
Xã hội
60
Quản trị

Mọi người cũng đã mua