StocksDiploma PLCDPLM.L

DPLM.L

Diploma PLC

2314.52 5.99 (0.26%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường mở
Giao dịch
S
2314.52
B
2323.48
Hàng đầu
Mica Fernandez
$DPLM.L (Diploma PLC) Diploma's (LON:DPLM) five-year total shareholder returns outpace the underlying earnings growth simplywall.st/stocks/gb/capital-goods/lse-dplm/diploma-shares/news/diplomas-londplm-five-year-total-shareholder-returns-outpace?via=etoro Dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
Báo cáo thu nhập Q3 2022 của $DPLM.L (Diploma PLC) dự kiến sẽ được phát hành
21
T11
BÁO CÁO
Diploma PLC Báo cáo thu nhập Q3 2022 dự kiến sẽ được phát hành sau khi thị trường mở cửa
Thông báo cho tôi
DPLM.L
DPLM.L
Diploma PLC
2314.52
5.99
(0.26%)
Giao dịch
DPLM.L
Diploma PLC
2314.52
5.99 (0.26%)
Giao dịch
MarketUpdates
$DPLM.L (Diploma PLC) Q3 2022 earnings report is expected to be released Dịch
VolatilityAlerts
Losing ground: $DPLM.L (Diploma PLC) shares slip 7.5% Dịch
DPLM.L
Diploma PLC
2314.52
5.99 (0.26%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
$DPLM.L (Diploma PLC) stock falls 5.1% Dịch
DPLM.L
Diploma PLC
2314.52
5.99 (0.26%)
Giao dịch