StocksDuke Energy CorpDUK

DUK

Duke Energy Corp

93.02 -2.08 (-2.19%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
92.95
B
93.26

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó93.02
Trong Ngày 92.66 - 95.85
Trong 52 Tuần 92.66 - 116.24
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.41M
Lợi nhuận trong 1 năm-7.65%
Beta0.7073
Vốn hóa thị trường71.62B
Hệ số P/E18.79
Doanh thu27.01B
EPS4.9503
Cổ tức (Lợi suất)3.96 (4.26%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Lynn J. Good, CPA
Nhân viên 27,605

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Duke Energy Corp increased tính đến 5.15% và có tổng là 25.10B. Thu nhập ròng increased tính đến 232.28% đến 3.57B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.72 đến N/A.
DUK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
27.08%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.01%
Biên Hoạt động
21.68%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.93%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
6.95B
6.24B
7.13B
6.69B
Lợi nhuận Gộp
2.26B
1.4B
1.88B
1.78B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.89B
1.08B
N/A
1.4B
Thu nhập Ròng
1.28B
657M
820M
880M