StocksCentrais Eletricas Brasileiras - ADREBR

EBR

Centrais Eletricas Brasileiras - ADR

6.41 0.16 (2.63%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
6.41
B
6.45

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó6.25
Trong Ngày6.31 - 6.46
Trong 52 Tuần4.77 - 9.61
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.25M
Lợi nhuận trong 1 năm35.54%
Beta1.5781
Vốn hóa thị trường8.06B
Hệ số P/E8.17
Doanh thu5.57B
EPS0.7652
Cổ tức (Lợi suất)0.3995 (6.22%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Rodrigo Limp Nascimento, MBA
Nhân viên 12,527

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Centrais Eletricas Brasileiras - ADR decreased tính đến 25.16% và có tổng là 5.64B. Thu nhập ròng decreased tính đến 37.76% đến 1.24B. Tài sản ròng decreased tính đến 19.74% đến 14.21B và EPS decreased từ 0.81 đến 0.79.
EBR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
65.90%
Biên Lợi nhuận Ròng
27.12%
Biên Hoạt động
-11.15%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.08%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
666.06M
1.5B
1.5B
1.9B
Lợi nhuận Gộp
129.44M
955.43M
859.03M
1.73B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-1.29B
549.14M
475.27M
-353.94M
Thu nhập Ròng
256.96M
293.67M
478.32M
184.42M