Stocks-EDIT-Editas Medicine Inc

EDIT Editas Medicine Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Editas Medicine Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
608.47M
Phạm vi trong ngày
7.09
-
7.46
Phạm vi 52 tuần
6.05
-
11.88
Khối lượng (3 tháng)
1.79M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-2.75
Doanh thu
24.61M

Tin tức mới nhất về Editas Medicine Inc

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
18.80

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
52
Trung bình
Ngành 
Trung bình 43 
35
Môi trường
52
Xã hội
59
Quản trị

Mọi người cũng đã mua