Stocks-EDP.LSB-EDP - Energias de Portugal SA

EDP.LSB EDP - Energias de Portugal SA

4.477 -0.051 (-1.13%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó4.477
Trong Ngày 4.458 - 4.511
Trong 52 Tuần 3.648 - 5.201
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.84M
Lợi nhuận trong 1 năm-7.43%
Beta0.2592
Vốn hóa thị trường17.67B
Hệ số P/E26.63
Doanh thu21B
EPS0.1681
Cổ tức (Lợi suất)0.19 (4.24%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/06/202226/08/202208/11/20224.2504.5004.7505.0005.250
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Miguel Stilwell de Andrade, MBA
Nhân viên 12,236

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của EDP - Energias de Portugal SA increased tính đến 19.84% và có tổng là 15.16B. Thu nhập ròng decreased tính đến 4.87% đến 1.10B. Tài sản ròng increased tính đến 6.84% đến 14.30B và EPS decreased từ 0.21 đến 0.17.
EDP.LSB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
10.11%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.93%
Biên Hoạt động
7.45%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.92%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
4.98B
5.56B
4.66B
5.68B
Lợi nhuận Gộp
127.93M
441.03M
881M
532M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
108.73M
158.76M
880M
N/A
Thu nhập Ròng
394M
74.29M
538M
355M