Stocks-EEFT-Euronet Worldwide Inc.

EEFT Euronet Worldwide Inc.

89.74 -0.71 (-0.78%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó89.74
Trong Ngày 87.88 - 92.56
Trong 52 Tuần 70.84 - 149.52
Khối lượng Trung bình (3 tháng)382.64K
Lợi nhuận trong 1 năm-24.39%
Beta1.255
Vốn hóa thị trường4.45B
Hệ số P/E21.07
Doanh thu3.3B
EPS4.2591
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202209/09/202218/11/202280.0090.00100.00110.00120.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Data Processing Services
Tổng Giám đốc Điều hành Michael J. Brown
Nhân viên 8,800

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Euronet Worldwide Inc. increased tính đến 20.65% và có tổng là 3.00B. Thu nhập ròng increased tính đến 2,233.78% đến 70.50M. Tài sản ròng decreased tính đến 13.17% đến 1.26B và EPS increased từ -0.06 đến 1.32.
EEFT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
20.02%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.20%
Biên Hoạt động
11.31%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.36%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
811.5M
718.5M
843.3M
931.3M
Lợi nhuận Gộp
147.6M
110.3M
185.4M
238.1M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
67.6M
36.7M
101.1M
168.5M
Thu nhập Ròng
-3.1M
9.1M
58.2M
98.7M