Stocks-EFX-Equifax Inc

EFX Equifax Inc

226.19 -4.46 (-1.93%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó230.65
Trong Ngày 222.06 - 229.02
Trong 52 Tuần 145.29 - 243.39
Khối lượng Trung bình (3 tháng)910.2K
Lợi nhuận trong 1 năm-3.34%
Beta0.9672
Vốn hóa thị trường28.24B
Hệ số P/E40.09
Doanh thu5.18B
EPS5.753
Cổ tức (Lợi suất)1.56 (0.69%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/2023160.00180.00200.00220.00240.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành Mark W. Begor, MBA
Nhân viên 12,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Equifax Inc increased tính đến 19.29% và có tổng là 4.92B. Thu nhập ròng increased tính đến 42.25% đến 748.50M. Tài sản ròng increased tính đến 12.18% đến 3.60B và EPS increased từ 4.24 đến 6.02.
EFX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
47.59%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.39%
Biên Hoạt động
22.03%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.02%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.25B
1.36B
1.32B
1.24B
Lợi nhuận Gộp
595.3M
672.7M
634.8M
560.9M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
252.2M
332.4M
304.6M
242.9M
Thu nhập Ròng
123M
222.8M
199.8M
166.9M