Stocks-ELISA.HE-Elisa Oyj

ELISA.HE Elisa Oyj

50.96 0.46 (0.91%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó50.96
Trong Ngày 50.28 - 50.84
Trong 52 Tuần 45.47 - 56.83
Khối lượng Trung bình (3 tháng)248.02K
Lợi nhuận trong 1 năm-4.95%
Beta0.414
Vốn hóa thị trường8.16B
Hệ số P/E22.41
Doanh thu2.1B
EPS2.2723
Cổ tức (Lợi suất)2.05 (4.02%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Wireless Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành Veli-Matti Johannes Mattila, MBA
Nhân viên 5,371

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Elisa Oyj increased tính đến 5.46% và có tổng là 2.00B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 2.05 đến N/A.
ELISA.HE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
30.52%
Biên Lợi nhuận Ròng
17.40%
Biên Hoạt động
22.32%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.87%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
535.5M
511.4M
521.5M
534M
Lợi nhuận Gộp
156.1M
156M
159M
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
108.7M
N/A
113.5M
N/A
Thu nhập Ròng
86M
88M
88.4M
N/A