Stocks-EME-Emcor Group Inc

EME Emcor Group Inc

150.83 1.50 (1.00%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó150.83
Trong Ngày 148.79 - 151.22
Trong 52 Tuần 95.04 - 156.05
Khối lượng Trung bình (3 tháng)330.45K
Lợi nhuận trong 1 năm19.53%
Beta1.0323
Vốn hóa thị trường7.19B
Hệ số P/E20.33
Doanh thu10.77B
EPS7.4206
Cổ tức (Lợi suất)0.54 (0.36%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202209/09/202218/11/2022100.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Engineering And Construction
Tổng Giám đốc Điều hành Anthony J. Guzzi, MBA
Nhân viên 34,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Emcor Group Inc increased tính đến 12.58% và có tổng là 9.90B. Thu nhập ròng increased tính đến 188.62% đến 383.70M. Tài sản ròng increased tính đến 9.73% đến 2.25B và EPS increased từ 2.40 đến 7.06.
EME- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
14.41%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.08%
Biên Hoạt động
4.95%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.57%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
2.64B
2.59B
2.71B
2.83B
Lợi nhuận Gộp
403.04M
352.56M
383.01M
413.23M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
143.02M
99.96M
137.64M
150.09M
Thu nhập Ròng
101.67M
73.39M
100.66M
105.77M