StocksBouygues SAEN.PA

EN.PA

Bouygues SA

30.09 -1.20 (-3.82%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
30.09
B
30.17

EN.PA Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký