Stocks-ENB-Enbridge Inc

ENB Enbridge Inc

40.84 0.19 (0.47%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó40.84
Trong Ngày 40.45 - 40.98
Trong 52 Tuần 34.97 - 47.63
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.58M
Lợi nhuận trong 1 năm-3.37%
Beta0.9266
Vốn hóa thị trường82.69B
Hệ số P/E19.18
Doanh thu41.09B
EPS2.1296
Cổ tức (Lợi suất)2.523562 (6.18%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202336.0038.0040.0042.0044.0046.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oil And Gas Pipelines
Tổng Giám đốc Điều hành Gregory Lorne Ebel
Nhân viên 10,900

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Enbridge Inc increased tính đến 28.80% và có tổng là 37.33B. Thu nhập ròng increased tính đến 97.75% đến 5.04B. Tài sản ròng decreased tính đến 0.70% đến 50.17B và EPS increased từ 1.10 đến 2.29.
ENB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.93%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.88%
Biên Hoạt động
14.77%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.53%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
9.8B
11.79B
10.32B
9.18B
Lợi nhuận Gộp
2.94B
3.29B
2.83B
3.24B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.37B
N/A
1.26B
1.63B
Thu nhập Ròng
1.56B
1.62B
475.37M
1.06B