Stocks-ENG.MC-Enagas

ENG.MC Enagas

14.435 0 (0%)
Giao dịch

Enagas giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
3.76B
Phạm vi trong ngày
14.373
-
14.558
Phạm vi 52 tuần
14.358
-
18.512
Khối lượng (3 tháng)
943.57K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
13.38
Doanh thu
911.2M
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

20
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu kém khả quan
Mục tiêu giá
14.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
61
Rất cao
Ngành 
Trung bình 55 
73
Môi trường
56
Xã hội
59
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua