StocksEnagasENG.MC

ENG.MC

Enagas

19.67 -0.06 (-0.30%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
19.64
B
19.68

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó19.67
Trong Ngày19.19 - 19.68
Trong 52 Tuần16.99 - 20.99
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.09M
Lợi nhuận trong 1 năm3.42%
Beta0.0607
Vốn hóa thị trường5.14B
Hệ số P/E12.79
Doanh thu938.58M
EPS1.5389
Cổ tức (Lợi suất)1.2393 (6.30%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202126/10/202110/01/202219.0019.5020.0020.5021.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Gas Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Marcelino Oreja Arburúa
Nhân viên 1,357

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Enagas decreased tính đến 1.31% và có tổng là 1.07B. Thu nhập ròng increased tính đến 3.98% đến 444.92M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 3.01B và EPS decreased từ N/A đến 1.70.
ENG.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
38.65%
Biên Lợi nhuận Ròng
36.70%
Biên Hoạt động
42.57%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.83%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
234.38M
232.4M
233.2M
238.63M
Lợi nhuận Gộp
65.16M
96.6M
101.8M
99.22M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
83.84M
104.8M
108.6M
102.3M
Thu nhập Ròng
95.32M
93.1M
120.4M
94.5M