StocksEni Energy CompanyENI.MI

ENI.MI

Eni Energy Company

11.62 0.07 (0.63%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
11.59
B
11.61

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó11.62
Trong Ngày 11.42 - 11.93
Trong 52 Tuần 9.32 - 14.83
Khối lượng Trung bình (3 tháng)12.93M
Lợi nhuận trong 1 năm12.31%
Beta0.0605
Vốn hóa thị trường41.28B
Hệ số P/E4.68
Doanh thu94.21B
EPS2.4953
Cổ tức (Lợi suất)0.86 (7.40%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.718/01/202229/03/202210/06/202211.5012.0012.5013.0013.5014.0014.5015.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Integrated Oil
Tổng Giám đốc Điều hành Claudio Descalzi
Nhân viên 31,495

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Eni Energy Company increased tính đến 20.06% và có tổng là 32.13B. Thu nhập ròng decreased tính đến 6.22% đến 3.59B. Tài sản ròng increased tính đến 5.60% đến 47.47B và EPS decreased từ 1.06 đến 1.01.
ENI.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
15.96%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.19%
Biên Hoạt động
17.29%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.15%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
16.29B
19.02B
26.76B
32.13B
Lợi nhuận Gộp
2.18B
2.71B
4.31B
5.84B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.53B
2.94B
4.62B
6.2B
Thu nhập Ròng
252M
1.21B
3.83B
3.59B