Stocks-ENR.DE-Siemens Energy AG

ENR.DE Siemens Energy AG

0 0 (0%)
Giao dịch

Siemens Energy AG giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
10.87B
Phạm vi trong ngày
13.674
-
13.914
Phạm vi 52 tuần
6.396
-
24.763
Khối lượng (3 tháng)
4.43M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-2.58
Doanh thu
31.7B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
14.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
60
Cao
Ngành 
Trung bình 55 
70
Môi trường
61
Xã hội
50
Quản trị