StocksEdgewell Personal CareEPC

EPC

Edgewell Personal Care

42.36 0.39 (0.93%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
42.36
B
42.47

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó42.36
Trong Ngày 41.86 - 42.48
Trong 52 Tuần 31.96 - 51.77
Khối lượng Trung bình (3 tháng)388K
Lợi nhuận trong 1 năm-4.61%
Beta0.9079
Vốn hóa thị trường2.24B
Hệ số P/E21.19
Doanh thu2.18B
EPS2.0013
Cổ tức (Lợi suất)0.6 (1.42%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.703/03/202213/05/202226/07/202234.0036.0038.0040.0042.0044.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Household Or Personal Care
Tổng Giám đốc Điều hành Rod Ryan Little, MBA
Nhân viên 6,900

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Edgewell Personal Care increased tính đến 7.06% và có tổng là 2.09B. Thu nhập ròng increased tính đến 73.08% đến 117.00M. Tài sản ròng increased tính đến 10.57% đến 1.58B và EPS increased từ 1.24 đến 2.12.
EPC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
41.62%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.69%
Biên Hoạt động
10.08%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.02%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
543.2M
463.3M
547.7M
623.8M
Lợi nhuận Gộp
245.1M
190.2M
230.6M
240.6M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
79M
40M
46.3M
54.3M
Thu nhập Ròng
44.1M
11.2M
23.2M
30.5M