Stocks-EPIA.ST-Epiroc AB

EPIA.ST Epiroc AB

200.90 0.10 (0.05%)
Đầu tư
1.49% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
242.08B
Phạm vi trong ngày
198.60
-
201.60
Phạm vi 52 tuần
147.03
-
239.98
Khối lượng (3 tháng)
1.03M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
30.04
Doanh thu
46.93B
Thảo luận Hàng đầu
Valerio De Carlo
Đã chỉnh sửa
⭐𝗗𝗔𝗜𝗟𝗬 𝗗𝗜𝗩𝗜𝗗𝗘𝗡𝗗𝗦⭐ 🎯 𝟮𝟳/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟮 🎯 Dear Copiers, on the date shown above we received the daily income from 𝟮 𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁𝘀 which are part of the 𝗟𝗶𝘃𝗲𝗢𝗳𝗳𝗗𝗶𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝗱𝘀 portfolio. Please check your eToro account statement accordingly and find the full list of stocks involved... Xem thêm Dịch
VolatilityAlerts