Stocks-ERF.PA-Eurofins Scientific SE

ERF.PA Eurofins Scientific SE

54.02 0 (0%)
Giao dịch

Eurofins Scientific SE giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
10.41B
Phạm vi trong ngày
53.64
-
54.26
Phạm vi 52 tuần
44.73
-
69.66
Khối lượng (3 tháng)
309.07K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
23.08
Doanh thu
6.51B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
46
Thấp
Ngành 
Trung bình 48 
72
Môi trường
54
Xã hội
37
Quản trị

Mọi người cũng đã mua