StocksEntergy CorpETR

ETR

Entergy Corp

117.17 1.17 (1.01%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
117.03
B
117.32

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó117.17
Trong Ngày 114.78 - 117.20
Trong 52 Tuần 98.36 - 126.67
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.18M
Lợi nhuận trong 1 năm11.04%
Beta0.8512
Vốn hóa thị trường23.83B
Hệ số P/E22.36
Doanh thu11.78B
EPS5.2395
Cổ tức (Lợi suất)3.98 (3.40%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Leo P. Denault, MBA
Nhân viên 12,369

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Entergy Corp increased tính đến 5.71% và có tổng là 2.88B. Thu nhập ròng increased tính đến 6.76% đến 276.40M. Tài sản ròng increased tính đến 0.60% đến 12.00B và EPS increased từ 1.28 đến 1.36.
ETR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
23.55%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.41%
Biên Hoạt động
17.31%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.46%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
2.82B
3.35B
2.72B
2.88B
Lợi nhuận Gộp
611.07M
1.08B
491.44M
718.53M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
455.16M
896.06M
326.11M
538.38M
Thu nhập Ròng
-1.39M
535.58M
258.9M
276.4M