StocksExpedia Group IncEXPE

EXPE

Expedia Group Inc

96.40 1.57 (1.66%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
96.24
B
96.47

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó96.40
Trong Ngày 93.73 - 96.67
Trong 52 Tuần 90.29 - 217.46
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.56M
Lợi nhuận trong 1 năm-41.79%
Beta1.3311
Vốn hóa thị trường16.08B
Hệ số P/E88.11
Doanh thu9.6B
EPS1.1615
Cổ tức (Lợi suất)1.32 (1.37%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/01/202231/03/202213/06/2022100.00125.00150.00175.00200.00225.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Consumer Services
Tổng Giám đốc Điều hành Peter M. Kern
Nhân viên 14,800

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Expedia Group Inc increased tính đến 65.38% và có tổng là 8.60B. Thu nhập ròng increased tính đến 92.71% đến -199.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 11.77% đến 3.55B và EPS increased từ -19.00 đến -1.80.
EXPE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
75.17%
Biên Lợi nhuận Ròng
-7.61%
Biên Hoạt động
4.85%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.36%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
2.11B
2.96B
2.28B
2.25B
Lợi nhuận Gộp
1.53B
2.32B
1.69B
1.68B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-119M
536M
184M
-135M
Thu nhập Ròng
-284M
378M
288M
-123M