Stocks-FABG.ST-Fabege AB

FABG.ST Fabege AB

0 0 (0%)
Giao dịch

Fabege AB giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
27.88B
Phạm vi trong ngày
88.41
-
91.62
Phạm vi 52 tuần
72.69
-
113.48
Khối lượng (3 tháng)
714.97K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-5.05
Doanh thu
3.93B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

25
T4
Báo Cáo Thu Nhập
Q2, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
58
Cao
Ngành 
Trung bình 51 
67
Môi trường
66
Xã hội
49
Quản trị

Mọi người cũng đã mua