Stocks-FAST-Fastenal Company

FAST Fastenal Company

54.20 -1.09 (-1.97%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó54.20
Trong Ngày 53.70 - 54.76
Trong 52 Tuần 43.63 - 60.68
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.46M
Lợi nhuận trong 1 năm1.49%
Beta0.8907
Vốn hóa thị trường31.04B
Hệ số P/E28.69
Doanh thu6.98B
EPS1.8892
Cổ tức (Lợi suất)1.28 (2.36%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/202345.0047.5050.0052.5055.0057.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Wholesale Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Daniel Lars Florness
Nhân viên 20,507

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Fastenal Company increased tính đến 16.13% và có tổng là 6.98B. Thu nhập ròng increased tính đến 17.50% đến 1.09B. Tài sản ròng increased tính đến 3.98% đến 3.16B và EPS increased từ 1.60 đến 1.89.
FAST- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
44.29%
Biên Lợi nhuận Ròng
15.23%
Biên Hoạt động
20.82%
Lợi nhuận trên Đầu tư
26.84%
03/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
1.7B
1.78B
1.8B
1.7B
Lợi nhuận Gộp
793.3M
827.6M
826.5M
768.4M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
358M
383.4M
379.2M
333M
Thu nhập Ròng
269.6M
287.1M
284.6M
245.6M