Stocks-FBHS-Fortune Brands Home & Security Inc

FBHS Fortune Brands Home & Security Inc

60.77 0.93 (1.55%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó60.77
Trong Ngày 58.94 - 60.80
Trong 52 Tuần 52.73 - 108.28
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.43M
Lợi nhuận trong 1 năm-42.59%
Beta1.2734
Vốn hóa thị trường7.79B
Hệ số P/E10.75
Doanh thu8.04B
EPS5.6527
Cổ tức (Lợi suất)1.12 (1.84%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202209/09/202218/11/202255.0057.5060.0062.5065.0067.5070.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Building Products
Tổng Giám đốc Điều hành Nicholas I. Fink
Nhân viên 28,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Fortune Brands Home & Security Inc increased tính đến 25.71% và có tổng là 7.66B. Thu nhập ròng increased tính đến 39.32% đến 772.40M. Tài sản ròng increased tính đến 10.42% đến 3.06B và EPS increased từ 3.95 đến 5.54.
FBHS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
35.00%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.55%
Biên Hoạt động
14.02%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.06%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.96B
1.92B
2.11B
2.05B
Lợi nhuận Gộp
676.1M
658.1M
745.3M
732.1M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
263.7M
249.6M
310.7M
358.4M
Thu nhập Ròng
175.3M
180.9M
192M
204.2M