Stocks-FCIT.L-Foreign & Colonial Investment Trust PLC

FCIT.L Foreign & Colonial Investment Trust PLC

921.62 6.99 (0.76%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó921.62
Trong Ngày 914.63 - 922.61
Trong 52 Tuần 759.32 - 952.14
Khối lượng Trung bình (3 tháng)307.82K
Lợi nhuận trong 1 năm2.27%
Beta-0.0846
Vốn hóa thị trường4.95B
Hệ số P/E4.88
Doanh thu1.06B
EPS1.928
Cổ tức (Lợi suất)0.124 (1.35%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/06/202231/08/202211/11/2022775.00800.00825.00850.00875.00900.00925.00950.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Investment Trusts Or Mutual Funds
Tổng Giám đốc Điều hành Error During Calculation
Nhân viên 0

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Foreign & Colonial Investment Trust PLC increased tính đến 221.30% và có tổng là 957.49M. Thu nhập ròng increased tính đến 81.28% đến 919.28M. Tài sản ròng increased tính đến 17.05% đến 5.28B và EPS decreased từ 0.94 đến N/A.
FCIT.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
98.25%
Biên Lợi nhuận Ròng
124.11%
Biên Hoạt động
97.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.01%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
479.49M
712.37M
298M
957.49M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
-118.22M
677.08M
507.11M
919.28M