StocksFreeport-McMoRan IncFCX

FCX

Freeport-McMoRan Inc

38.19 -2.79 (-6.82%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
38.19
B
38.28

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó40.99
Trong Ngày37.44 - 39.49
Trong 52 Tuần24.69 - 46.15
Khối lượng Trung bình (3 tháng)17.39M
Lợi nhuận trong 1 năm33.20%
Beta1.6258
Vốn hóa thị trường60.18B
Hệ số P/E15.57
Doanh thu20.65B
EPS2.633
Cổ tức (Lợi suất)0.2 (0.52%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202122/10/202104/01/202232.5035.0037.5040.0042.5045.0047.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Metals Or Minerals
Tổng Giám đốc Điều hành Richard C. Adkerson, MBA
Nhân viên 24,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Freeport-McMoRan Inc decreased tính đến 3.68% và có tổng là 13.87B. Thu nhập ròng increased tính đến 548.96% đến 862.00M. Tài sản ròng increased tính đến 6.99% đến 18.67B và EPS increased từ -0.16 đến 0.41.
FCX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
35.27%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.85%
Biên Hoạt động
32.66%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.76%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
4.23B
4.85B
5.75B
6.08B
Lợi nhuận Gộp
1.16B
1.64B
2.18B
2.52B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
962M
1.53B
2.06B
2.4B
Thu nhập Ròng
858M
953M
1.33B
1.72B