StocksFirstEnergy CorpFE

FE

FirstEnergy Corp

39.33 0.94 (2.45%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
39.29
B
39.38

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó39.33
Trong Ngày 38.31 - 39.39
Trong 52 Tuần 35.16 - 48.80
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.99M
Lợi nhuận trong 1 năm4.37%
Beta0.8298
Vốn hóa thị trường21.29B
Hệ số P/E17.32
Doanh thu11.4B
EPS2.1534
Cổ tức (Lợi suất)1.56 (3.97%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/01/202231/03/202213/06/202237.5040.0042.5045.0047.5050.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Steven E. Strah
Nhân viên 12,395

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của FirstEnergy Corp increased tính đến 2.87% và có tổng là 11.10B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,006.68% đến 11.10B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 1.85 đến 2.35.
FE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.75%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.01%
Biên Hoạt động
17.17%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.72%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
2.62B
3.12B
2.7B
3B
Lợi nhuận Gộp
786M
906M
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
522M
631M
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
58M
416M
2.7B
288M