StocksFerrovialFER.MC

FER.MC

Ferrovial

24.56 0.69 (2.89%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
24.53
B
24.59
Hàng đầu
MarketUpdates
Báo cáo thu nhập Q2 2022 của $FER.MC (Ferrovial) dự kiến sẽ được phát hành
28
T7
BÁO CÁO
Ferrovial Báo cáo thu nhập Q2 2022 dự kiến sẽ được phát hành sau khi thị trường mở cửa
Thông báo
FER.MC
FER.MC
Ferrovial
24.56
0.69
(2.89%)
Giao dịch
MarketUpdates
$FER.MC (Ferrovial) Q2 2022 earnings report is expected to be released Dịch
MarketUpdates
$FER.MC (Ferrovial) Q2 2022 earnings report is expected to be released Dịch
Aleix Fabra Roca
MarketUpdates
$FER.MC (Ferrovial) Q2 2022 earnings report is expected to be released Dịch