StocksFerguson PLCFERG.L

FERG.L

Ferguson PLC

10510.53 114.89 (1.11%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
10510.53
B
10534.47

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó10395.64
Trong Ngày 10420.61 - 10585.46
Trong 52 Tuần 8594.26 - 13602.75
Khối lượng Trung bình (3 tháng)450.15K
Lợi nhuận trong 1 năm4.21%
Beta0.1755
Vốn hóa thị trường23.44B
Hệ số P/E16.92
Doanh thu16.77B
EPS6.1349
Cổ tức (Lợi suất)1.8824 (1.79%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/03/202219/05/202229/07/20229000.009500.0010000.0010500.0011000.0011500.0012000.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Wholesale Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Kevin M. Murphy
Nhân viên 34,352

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/7/2021: Doanh thu của Ferguson PLC decreased tính đến 2.83% và có tổng là 16.81B. Thu nhập ròng increased tính đến 60.89% đến 1.22B. Tài sản ròng increased tính đến 3.88% đến 3.46B và EPS increased từ 3.36 đến 4.95.
FERG.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.85%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.25%
Biên Hoạt động
8.95%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.78%
10/12
10/21
01/22
04/22
Tổng Doanh thu
3.33B
4.95B
4.84B
5.52B
Lợi nhuận Gộp
N/A
1.49B
1.43B
1.61B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
537.78M
413.12M
539.26M
Thu nhập Ròng
N/A
389.32M
324.54M
413.53M