Stocks-FHZN.ZU-Flughafen Zurich AG

FHZN.ZU Flughafen Zurich AG

172.64 -1.60 (-0.92%)
Giao dịch

Flughafen Zurich AG giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
5.35B
Phạm vi trong ngày
169.15
-
173.44
Phạm vi 52 tuần
137.69
-
187.02
Khối lượng (3 tháng)
48.92K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
18.45
Doanh thu
1.14B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
49
Trung bình
Ngành 
Trung bình 54 
60
Môi trường
50
Xã hội
44
Quản trị

Mọi người cũng đã mua