StocksFidelity National Information Services IncFIS

FIS

Fidelity National Information Services Inc

95.00 1.42 (1.52%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
94.87
B
95.09

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó95.00
Trong Ngày 90.65 - 94.91
Trong 52 Tuần 84.84 - 151.90
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.62M
Lợi nhuận trong 1 năm-34.61%
Beta1.0866
Vốn hóa thị trường60.24B
Hệ số P/E67.05
Doanh thu14.15B
EPS1.4711
Cổ tức (Lợi suất)1.72 (1.81%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.725/01/202204/04/202215/06/202290.0095.00100.00105.00110.00115.00120.00125.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Data Processing Services
Tổng Giám đốc Điều hành Gary A. Norcross
Nhân viên 65,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Fidelity National Information Services Inc increased tính đến 10.56% và có tổng là 13.88B. Thu nhập ròng increased tính đến 158.54% đến 424.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.25 đến N/A.
FIS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
37.75%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.35%
Biên Hoạt động
15.21%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.53%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
3.48B
3.51B
3.67B
3.49B
Lợi nhuận Gộp
1.34B
1.33B
1.42B
1.25B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
363M
340M
455M
405M
Thu nhập Ròng
342M
161M
291M
121M