Stocks-LRE.L-Lancashire Holdings Ltd

LRE.L Lancashire Holdings Ltd

0 0 (0%)
Giao dịch

Lancashire Holdings Ltd giá

0% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
1.5B
Phạm vi trong ngày
609.58
-
624.56
Phạm vi 52 tuần
497.85
-
686.97
Khối lượng (3 tháng)
371.38K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
23.72
Doanh thu
1.11B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
760.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
62
Rất cao
Ngành 
Trung bình 53 
54
Môi trường
60
Xã hội
68
Quản trị

Mọi người cũng đã mua