StocksFoot Locker IncFL

FL

Foot Locker Inc

43.17 0.03 (0.07%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
43.13
B
43.28

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó43.17
Trong Ngày42.08 - 43.86
Trong 52 Tuần39.71 - 66.51
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.11M
Lợi nhuận trong 1 năm-8.68%
Beta1.1633
Vốn hóa thị trường4.33B
Hệ số P/E4.97
Doanh thu8.81B
EPS8.6939
Cổ tức (Lợi suất)1 (2.32%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear Retail
Tổng Giám đốc Điều hành Richard A. Johnson
Nhân viên 51,252

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2021: Doanh thu của Foot Locker Inc decreased tính đến 5.71% và có tổng là 7.55B. Thu nhập ròng decreased tính đến 35.14% đến 323.00M. Tài sản ròng increased tính đến 11.94% đến 2.78B và EPS decreased từ 4.56 đến 3.07.
FL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.89%
Biên Hoạt động
12.03%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.03%
01/21
04/21
07/21
10/21
Tổng Doanh thu
2.19B
2.15B
2.28B
2.19B
Lợi nhuận Gộp
680M
704M
750M
711M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
220M
286M
300M
253M
Thu nhập Ròng
123M
202M
430M
158M