Stocks-FME.DE-Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA

FME.DE Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA

36.13 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
10.57B
Phạm vi trong ngày
35.96
-
36.53
Phạm vi 52 tuần
30.07
-
49.53
Khối lượng (3 tháng)
406.05K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
23.5
Doanh thu
19.46B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
45
Thấp
Ngành 
Trung bình 48 
57
Môi trường
58
Xã hội
34
Quản trị