StocksFnac Darty SAFNAC.PA

FNAC.PA

Fnac Darty SA

36.91 -0.90 (-2.38%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
36.91
B
37.03

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó37.81
Trong Ngày 36.69 - 37.93
Trong 52 Tuần 36.69 - 60.70
Khối lượng Trung bình (3 tháng)57.25K
Lợi nhuận trong 1 năm-37.97%
Beta0.2275
Vốn hóa thị trường1.01B
Hệ số P/E8.04
Doanh thu8.01B
EPS4.7015
Cổ tức (Lợi suất)2 (5.42%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202205/05/202214/07/202237.5040.0042.5045.0047.5050.0052.5055.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Electronics Or Appliance Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Enrique Martinez Ballesteros
Nhân viên 25,713

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Fnac Darty SA increased tính đến 7.37% và có tổng là 8.04B. Thu nhập ròng increased tính đến 64.03% đến 145.00M. Tài sản ròng increased tính đến 13.81% đến 1.56B và EPS decreased từ 0.04 đến N/A.
FNAC.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
10.66%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.70%
Biên Hoạt động
3.19%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.93%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
7.47B
7.35B
7.49B
8.04B
Lợi nhuận Gộp
1.06B
2.24B
779.2M
2.37B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
294.3M
293M
215.2M
271M
Thu nhập Ròng
149.6M
114M
88.4M
145M