Stocks-FNV-Franco-Nevada Corp

FNV Franco-Nevada Corp

137.70 0.69 (0.51%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó137.01
Trong Ngày 136.10 - 138.21
Trong 52 Tuần 109.36 - 168.90
Khối lượng Trung bình (3 tháng)626.65K
Lợi nhuận trong 1 năm0.71%
Beta0.3788
Vốn hóa thị trường26.26B
Hệ số P/E34.66
Doanh thu1.32B
EPS3.9528
Cổ tức (Lợi suất)1.255221 (0.91%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Precious Metals
Tổng Giám đốc Điều hành Paul J. Brink
Nhân viên 35

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Franco-Nevada Corp increased tính đến 28.15% và có tổng là 1.30B. Thu nhập ròng increased tính đến 124.92% đến 733.70M. Tài sản ròng increased tính đến 10.68% đến 6.03B và EPS increased từ 1.71 đến 3.83.
FNV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
64.44%
Biên Lợi nhuận Ròng
37.66%
Biên Hoạt động
62.15%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.93%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
327.7M
338.3M
352.3M
305M
Lợi nhuận Gộp
201.1M
220.1M
237.2M
194.5M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
191.5M
N/A
231.4M
189.4M
Thu nhập Ròng
220.9M
182M
196.5M
157.1M