Stocks-FRES.L-Fresnillo

FRES.L Fresnillo

0 0 (0%)
Giao dịch

Fresnillo giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
3.51B
Phạm vi trong ngày
473.9880
-
493.4587
Phạm vi 52 tuần
464.4024
-
813.9800
Khối lượng (3 tháng)
739.85K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
19.08
Doanh thu
2.08B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
56
Cao
Ngành 
Trung bình 57 
59
Môi trường
65
Xã hội
44
Quản trị