StocksFederal Realty Investment TrustFRT

FRT

Federal Realty Investment Trust

105.90 0.27 (0.26%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
105.90
B
106.14

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó105.63
Trong Ngày 104.76 - 105.96
Trong 52 Tuần 92.51 - 140.35
Khối lượng Trung bình (3 tháng)560.08K
Lợi nhuận trong 1 năm-9.06%
Beta1.0993
Vốn hóa thị trường8.4B
Hệ số P/E32.31
Doanh thu989.83M
EPS3.2743
Cổ tức (Lợi suất)4.17 (3.94%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/202295.00100.00105.00110.00115.00120.00125.00130.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Donald C. Wood, CPA
Nhân viên 315

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Federal Realty Investment Trust increased tính đến 13.30% và có tổng là 951.22M. Thu nhập ròng increased tính đến 99.47% đến 269.08M. Tài sản ròng increased tính đến 7.09% đến 2.88B và EPS increased từ 1.62 đến 3.26.
FRT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
38.12%
Biên Lợi nhuận Ròng
29.00%
Biên Hoạt động
32.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.21%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
231.63M
247.28M
254.15M
256.77M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
47.76M
54.54M
116.74M
54.42M