StocksJames Fisher & Sons PLCFSJ.L

FSJ.L

James Fisher & Sons PLC

276.09 -15.47 (-5.31%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
276.09
B
279.92

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó276.09
Trong Ngày 267.10 - 297.05
Trong 52 Tuần 256.77 - 875.21
Khối lượng Trung bình (3 tháng)49.36K
Lợi nhuận trong 1 năm-68.53%
Beta0.1251
Vốn hóa thị trường148.14M
Hệ số P/E24.24
Doanh thu498.8M
EPS-0.7827
Cổ tức (Lợi suất)0.08 (2.90%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202204/07/202209/09/2022275.00300.00325.00350.00375.00400.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Marine Shipping
Tổng Giám đốc Điều hành Jean Bernard Vernet, MBA
Nhân viên 2,704

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của James Fisher & Sons PLC decreased tính đến 4.65% và có tổng là 494.10M. Thu nhập ròng increased tính đến 50.79% đến -28.20M. Tài sản ròng decreased tính đến 10.72% đến 210.60M và EPS increased từ -1.14 đến -0.55.
FSJ.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
24.08%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.03%
Biên Hoạt động
3.74%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.37%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
561.5M
617.1M
518.2M
494.1M
Lợi nhuận Gộp
164M
184.7M
137.6M
109.5M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
57.6M
54.8M
16.7M
18.8M
Thu nhập Ròng
45.3M
36.7M
-57.3M
-28.2M