StocksLiberty Media Formula One Corp AFWONA

FWONA

Liberty Media Formula One Corp A

56.83 0.50 (0.89%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
56.70
B
56.94

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó56.83
Trong Ngày 53.78 - 56.79
Trong 52 Tuần 47.41 - 64.48
Khối lượng Trung bình (3 tháng)156.73K
Lợi nhuận trong 1 năm16.06%
Beta1.1058
Vốn hóa thị trường13.23B
Hệ số P/E49.19
Doanh thu2.56B
EPS-0.5302
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.726/04/202208/07/202216/09/202252.5055.0057.5060.0062.5065.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Movies Or Entertainment
Tổng Giám đốc Điều hành Gregory Ben Maffei, MBA
Nhân viên 6,800

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Liberty Media Formula One Corp A increased tính đến 21.76% và có tổng là 11.40B. Thu nhập ròng increased tính đến 153.49% đến 744.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 3.90% đến 18.84B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
FWONA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.27%
Biên Lợi nhuận Ròng
-7.10%
Biên Hoạt động
7.74%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.27%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
3.1B
3.17B
2.57B
3.26B
Lợi nhuận Gộp
1.31B
1.22B
1.04B
1.32B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
607M
518M
N/A
557M
Thu nhập Ròng
400M
-170M
296M
674M