StocksFerrexpo PLCFXPO.L

FXPO.L

Ferrexpo PLC

142.47 0.10 (0.07%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
142.47
B
143.13

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó142.37
Trong Ngày 137.98 - 144.87
Trong 52 Tuần 105.50 - 499.35
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.28M
Lợi nhuận trong 1 năm-70.60%
Beta0.1433
Vốn hóa thị trường841M
Hệ số P/E1.33
Doanh thu1.83B
EPS1.0721
Cổ tức (Lợi suất)0.492259 (34.55%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202204/05/202214/07/2022150.00200.00250.00300.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Steel
Tổng Giám đốc Điều hành Jim North
Nhân viên 10,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Ferrexpo PLC increased tính đến 38.09% và có tổng là 1.83B. Thu nhập ròng increased tính đến 27.84% đến 633.31M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.84 đến N/A.
FXPO.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
71.04%
Biên Lợi nhuận Ròng
31.53%
Biên Hoạt động
54.63%
Lợi nhuận trên Đầu tư
39.39%
09/14
12/14
03/15
06/15
Tổng Doanh thu
191.67M
195.48M
170.19M
165.94M
Lợi nhuận Gộp
94.17M
93.97M
95.19M
81.52M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
32.26M
29.48M
47.05M
34.75M
Thu nhập Ròng
-34.65M
21.26M
38.6M
37.67M