Stocks-G24.DE-Scout24 AG

G24.DE Scout24 AG

51.32 0.48 (0.94%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó51.32
Trong Ngày 49.07 - 51.42
Trong 52 Tuần 46.96 - 63.12
Khối lượng Trung bình (3 tháng)204.36K
Lợi nhuận trong 1 năm-13.38%
Beta0.1732
Vốn hóa thị trường4B
Hệ số P/E46.03
Doanh thu416.94M
EPS1.1132
Cổ tức (Lợi suất)0.85 (1.66%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202208/09/202221/11/202250.0052.5055.0057.5060.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành Tobias Hartmann, MBA
Nhân viên 1,519

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Scout24 AG increased tính đến 9.94% và có tổng là 389.00M. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.00 đến N/A.
G24.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
52.98%
Biên Lợi nhuận Ròng
23.54%
Biên Hoạt động
37.30%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.43%
03/21
06/21
09/21
06/22
Tổng Doanh thu
93.77M
95.9M
97.5M
109.7M
Lợi nhuận Gộp
52.15M
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
38.97M
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
24.44M
N/A
N/A
26.8M