Stocks-GALE.ZU-Galenica AG

GALE.ZU Galenica AG

0 0 (0%)
Giao dịch

Galenica AG giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
3.77B
Phạm vi trong ngày
74.39
-
76.19
Phạm vi 52 tuần
64.90
-
81.88
Khối lượng (3 tháng)
62.7K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
14
Doanh thu
3.75B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
60
Cao
Ngành 
Trung bình 58 
55
Môi trường
64
Xã hội
61
Quản trị