Stocks-GBF.DE-Bilfinger

GBF.DE Bilfinger

31.75 -0.48 (-1.49%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư