Currencies-GBPCAD-

GBPCAD GBP/CAD

1.7006 0 (0%)
S
1.7006
B
1.7011
S
1.7006
B
1.7011

GBP/CAD giá

0% Tuần qua
Trước đó Đóng
-
Phạm vi trong ngày
1.6927
-
1.7023
Phạm vi 52 tuần
1.6079
-
1.7334
Lợi nhuận 1 năm
5.69%
Thảo luận Hàng đầu

Giới thiệu về GBP/CAD

Hãy xem 1 Bảng Anh có giá trị bao nhiêu tính theo Đô la Úc. Thuộc các Quốc gia Khối thịnh vượng chung, nền kinh tế Anh và Canada có liên kết chặt chẽ và có chung mối quan hệ tài chính cùng có lợi. Vì vậy, các sự kiện quốc tế ảnh hưởng tới quốc gia này cũng có thể tác động lên quốc gia kia. Các sự kiện khác, như công bố tỷ giá ngân hàng trung ương hay các giao dịch thương mại quốc tế cũng có thể tạo ra mức biến động cho cặp tiền này.
Show More

Sự Kiện Sắp Tới

20
T2
CA: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng
marketEvent.msgCpiDataNew , Trước: 3.4%

Mọi người cũng đã mua