Currencies-GBPCHF-

GBPCHF GBP/CHF

1.10492 0 (0%)
S
1.10492
B
1.10534
S
1.10492
B
1.10534

GBP/CHF giá

0% Tuần qua
Trước đó Đóng
-
Phạm vi trong ngày
1.09839
-
1.10584
Phạm vi 52 tuần
1.06349
-
1.15037
Lợi nhuận 1 năm
-0.75%
Thảo luận Hàng đầu

Giới thiệu về GBP/CHF

GBP/CHF là cặp tiền tệ được dùng phổ biến ở châu Úc, biểu thị số franc Thụy Sĩ cần thiết để mua một bảng Anh. Tỷ số này bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi giá cả ở cả hai loại tiền tệ, nhưng vì tiền tệ cơ bản là GBP, giá trị của nó sẽ luôn là 1 và giá trị của CHF sẽ thay đổi. Cặp tiền tệ này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như thông báo lãi suất của Ngân hàng Thụy Sĩ hay tình hình kinh tế hai nước. Bạn sẽ có thể theo dõi biến động của cặp GBPCHF nhờ ứng dụng eToro.
Show More

Sự Kiện Sắp Tới

13
T2
CH: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng
marketEvent.msgCpiDataNew

Mọi người cũng đã mua