CurrenciesGBP/HUFGBPHUF

GBPHUF

GBP/HUF

476.153 1.124 (0.24%)
Giá cung cấp bởi eToro, Bằng tiền HUF Thị trường mở
Giao dịch
S
476.153
B
476.581

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó475.029
Trong Ngày 471.690 - 478.745
Trong 52 Tuần 403.041 - 489.947
Lợi nhuận trong 1 năm14.62%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202204/05/202214/07/2022420.000430.000440.000450.000460.000470.000480.000490.000
Thời gian Biểu đồ theo UTC